Polatoğlu Tarım
Bahçe ve Hırdavat
Gübre ve Besinler
Humik Asit
Humik Asit

RİKA HUMATE 15 potasyum ile suda çözülerek hazırlanan ve biyolojik aktifliği artırılmış humik asittir.
Suda çözünmesi dolayısıyla sulama suyu ile hızla köklere ulaşır ve kısa zamanda etkisini gösterir. 

TR ve EC Organik Tarım Yönetmeliklerine göre Organik Tarımda Kullanılabilir. 
ECOCERT SA F - 32600 TR - ETK 003 Tarafından kontrol edilerek sertifikalandırılmıştır.

Tamamen yerli teknoloji ve hammaddelerden üretilen Rika Humate 15 OCAK 2002 den beri Türk çiftçisi tarafından kullanılmaktadır.
Emsallerinden daha ekonomiktir. Ve her türlü bitkide kullanılmaktadır. Bitki besin maddeleriyle karıştırılarak topraktan ve yapraktan uygulanabilir.
Ayrıca yabancı ot ilaçlarıyla karıştırılarak uygulanabilir. Damlama sulama ile de toprağa verilebilir.

RİKA HUMATE 15' İN FAYDALARI

Toprakta en az %0.5 oranında olduğunda, verimliliğin büyük oranda arttığı bilimsel araştırmalarla ispatlanmıştır. 
RİKA HUMATE 15 in asitlerin yüksek katyon değişim kapasitesi ve su tutma özelliği dolayısıyla bitki gelişimini desteklemektedir. 
RİKA HUMATE 15 in en önemli özelliği çözünmez besin elementlerini çözünür hale getirerek ihtiyacı kadarını bitkilere aktarmasıdır.
Humik Asidin yararlarını fiziksel,kimyasal ve biyolojik olmak üzere üç grupta toplanabilir.

1. Fiziksel yararları: Toprağın yapısını iyileştirir. Hafif kumlu topraklarda su ve besin maddeleri kaybını önler.
Ağır ve yoğun killi topraklarda, toprağı havalandırır, işlenmesini kolaylaştırır. Çok küçük toprak parçacıklarını 
birleştirerek çatlamasını ve erozyonunu önler işlenirliliğini arttırır. Toprağın su tutma kapasitesini ve dolayısıyla
kuraklığa karşı direnci arttırır. Toprağın rengini koyulaştırarak güneş enerjisinden daha fazla yararlanmasını sağlar.

2. Kimyasal yararları: RİKA Humate 15 Asidik ve bazik toprakları nötralize ederek pH değerini düzenler.
Besinlerin bitkiler tarafından ihtiyacı kadarının ve sağlıklı beslenmelerini sağlar Alkali topraklarda besin 
elementlerini alınabilir doğal şelatlarını çevirerek kökler vasıtasıyla alımını kolaylaştırır. Yüksek katyon değişim
kapasitesine sahiptir ve kimyasal gübrelerin suyla yıkanıp gitmesini önlerler.

3. Biyolojik yararları: RİKA Humate 15, Kök oluşumunu hızlandırır. Erkencilik sağlar Azotla gübrelerin yıkanarak
kökten uzaklaşmasını önler Böylece yer altı sularını kirlenmesini önler . Toprağın tuzlanmasını ve verim düşüklüğünü önler.
Hayvansal gübre ile kullanıldığında ,kötü kokuyu önler ve çürüme işlemini hızlandırır. Toprakta bulunan yararlı bakterilerin
Üremesini teşvik eder Pestisit herbisit kalıntılarının bozulmasını hızlandırır Erozyonu önler.

UYGULAMA ŞEKLİ DOZAJLARI

BİTKİLER

Topraktan Uygulama ml/dek.

yapraktan Uygulama ml/dek.

UYGULAMA ZAMANI

Domates, Biber, Salatalık, Kavun, Karpuz, Baklagiller, Kabak vb.

700 - 1000

80 - 100

Ekimden evvel toprağa verilir. Ekimden sonra yapraklara püskürtülür.

Tarla Bitkileri : buğday, Çeltik, Mısır, Tütün, Soya, Ayçiçeği, Yem Bitkileri.

700 - 1000

70 - 100

Ekimden evvel veya sonra uygulanan yabancı ot ilaçları ile karıştırılarak kullanılır.

Patates, Pancar, Havuç, Soğan, gibi kök bitkileri

700 - 1000

70 - 100

Ekimden evvel toprağa verilir. Ekimden sonra yapraklara püskürtülür.

Meyve ağaçlarına, Üzüm bağına ve Çilek bahçelerine

1300 - 2000

50 - 100

Çiçek açmadan evvel kök diplerine, çiçek öncesi ve çiçek sonrasında
yaprak gübreleri ve zirai ilaçlarla 100 litre suya karıştırılarak yapraktan tatbik edilir.

Fındık, Narenciye ve Şam Fıstığına

1200 - 1200

50 - 60

İlkbaharda kök diplerine, çiçek açmadan hemen önce yapraklara

Süs bitkileri ve Fidelikte

Dekar başına 1.1 -1.5 lt olacak şekilde su ile karıştırılarak toprağa verilir. Daha sonra dekar başına
100 - 200 ml olacak şekilde sulama suyuna ilave edilerek gelişme boyunca verilir.

Pamuk

TOPRAKTAN ml/da Tohum ekilmeden önce dekar başına 1lt. olacak şekilde tohum yatağına atılır.
YAPRAKTAN ml/da İlk gelişme döneminden çiçeklenme başlangıcına kadar dekara 100-200 ml 1 veya 2 uygulama yapılır.

Tohumların Hazırlanmasında

100 kg tohuma 800 ml olacak şekilde tohumlar ıslatılıp kurutulursa, saklama sırasında bakteri üremesini önler.
Tohum toprağa atıldığında bitkinin hızlı bir şekilde kök salmasını ve fidenin çabuk gelişmesini sağlar.

Fidelikte Yapılacak uygulama

Fideliklerin sulanmasında, 1 dekar için 100 lt suya 1 Lt RİKA HUMATE 15 ilave edilir, sulama süresince verilir.RİKA HUMATE 15 (HUMİK ASİT)

FİYAT

1 LİTRE

95,00TL

5 LİTRE

290,00TL

20 LİTRE

750,00 TL


 
Ana Sayfa
Malç Naylonu
Sera Naylonu
Çim Tohumu
Fidan Poşeti
Fide Viyolü
Don Kırağı Örtüsü
Taban Örtüsü
Branda
Tarım Plastikleri
File Çeşitleri
Toprak Çeşitleri
Sera Malzemeleri
Tohumlar
Aşı Ve Budama Malzemeleri
Gübre ve Besinler
İletişim